Pages

Friday, March 21, 2014

നുറുങ്ങുകൾ -19

വലുതാവുംതോറും
തീരെചെറുതാവുന്നവരാണ് നാം
****

കുട്ടികളോട് കൂടണം
ഉള്ളിലൊരു കുട്ടിയുണ്ടാവണം
കെട്ടിപ്പടുത്ത പുറന്തോട് പൊട്ടി
നഗ്നനായ് കണ്മിഴിക്കണം
****

ഛ)യാമുഖിയിൽ
കാണുന്നതെന്നെ മാത്രം
പാട്‌പെട്ടത്‌ മായ്ച്ചാലും
നിറയുന്നത്  ശുന്യത .
****
  

No comments:

Post a Comment